Biomecànica aplicada al disseny d’una Eina d’Avaluació dels salts en Gimnàstica Rítmica tenint en compte el Codi Internacional de Puntuació. Aplicació a l’avaluació del salt gambada

Ignacio Grande Rodríguez

Ana Bautista Reyes

Mónica Hontoria Galán

*Correspondència: Ignacio Grande Rodríguez igranrod@uax.es

Idioma de l’original

Citació

Grande Rodríguez, I., Bautista Reyes, A., & Bautista Reyes, M. (2008). Applied Biomechanics to the design of a tool for rhythmic gymnastics to evaluate jumps taking account the International Code of Points. Apunts. Educación Física y Deportes, 93, 55-61.

372Visites

Resum

La Biomecànica ha realitzat estudis sobre els salts en Gimnàstica Rítmica des del punt de vista cinemàtic (Lebré i Sousa, 1997; Sousa i Lebré, 1998) i dinàmic (Ferro, Rivera i Pagola, 2000). Tanmateix, no tenim constància de cap estudi que els valori tenint en compte els requeriments específics del Codi de Puntuació vigent. Aquests requeriments són tres Característiques de Base que han de complir els salts: altura, forma i amplitud (FIG, 2005). L’objectiu principal d’aquest Projecte és crear una eina per avaluar els salts de Gimnàstica Rítmica incloent-hi tant variables cinemàtiques generals, variables d’ús extensiu en l’anàlisi d’aquest tipus de moviments des del punt de vista de la biomecànica, com variables cinemàtiques especifiques, tot traduint les Característiques de Base que són jutjades en competició a variables cinemàtiques quantificables. Per realitzar l’avaluació dels salts ens recolzem en anàlisis cinemàtiques realitzades mitjançant videogrametria 3D. Després de diversos dissenys, es presenta la Fitxa d’Avaluació del salt gambada que ha estat ja aplicada en un grup de gimnastes d’alt nivell (n = 19). Les principals novetats d’aquesta proposta són el disseny d’una eina d’avaluació específica per a aquest tipus d’elements tècnics tenint en compte la normativa concreta de la Gimnàstica Rítmica, la valoració objectiva de les característiques de base del salt i l’intent de presentar els resultats biomecànics d’una forma entenedora i ràpidament assimilable per a l’entrenador.

Paraules clau: avaluació, biomecànica, cinemàtica, gimnàstica rítmica, salts.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2008