Biografia d’Apunts

José Antonio Sancha de Prada

Idioma de l’original

Citació

Sancha de Prada, J. A. (1997). Biografía de Apunts. Apunts. Educación Física y Deportes, 50, 3-4.

396Visites

Resum

En les següents pàgines d’aquesta revista, anteriors responsables d’Apunts ens relaten les diferents vivències, unes vegades positives i d’altres no tant, que van tenir durant la seva etapa al front d’aquesta responsabilitat. Des d’aquesta perspectiva, i des de la meva condició de metge, intentaré fer un símil del desenvolupament de la Revista Apunts al llarg d’aquests 50 números ininterromputs, des del seu naixement, fins a l’actual esperançadora edat adulta en què es troba. Com tot el que neix, creixi es desenvolupa, Apunts es va gestar en el claustre matern d’uns «Apuntes de Medicina del Deporte», que li va permetre un dia néixer i tallar el cordó umbilical que l’unia a la mare i ser batejada amb el nom d’Apunts d’Educació Física. Com tot procés evolutiu, va sofrir diferents crisis durant la seva infància i, poc a poc, va anar creant anticossos que la van anar conduint a l’adolescència, amb tots els problemes que comporta l’afirmació de la personalitat. Aconseguit aquest repte, va assumir la nova identitat afegint al seu anterior nom la paraula tan important per a definir els seus senyals d’identitat com és la paraula Esports, passant a anomenar-se Apunts d’Educació Física i Esports, com ara es coneix.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de octubre de 1997