Bibliografia recomanada sobre educació física adaptada

Javier Nieto

Idioma de l’original

364Visites

Resum

Aquesta bibliografia completa i actualitza la que va aparèixer al dossier “Activitats físiques adaptades, projecció de futur” de la revista Apunts Educació Física i Esports, número 14, el desembre de 1988. Recull, per tant, les obres generals i de referència, les actes de congressos, les monografies i les publicacions oficials sobre el tema que s’han rebut a la biblioteca des del gener de 1989. També s’ha fet una selecció de revistes especialitzades en educació especial i en educació física adaptada. A més, s’han recollit els articles que sobre el tema de l’educació física adaptada han aparegut a Apunts Educació Física i Esports, Apunts: Medicina de l’Esport, Revista de Educación Física: Renovación de Teoría y Próctica, Revista EspatIola de Educación Física y Deportes i Minusval.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1994