Beneficis de la pràctica mental en la pràctica esportiva

Bryan Montero Herrera

Pedro Carazo Vargas

*Correspondència: Bryan Montero Herrera bryan_mh2005@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Montero Herrera, B., & Carazo Vargas, P. (2019). Benefits of Mental Practice in Sport Practice. Apunts. Educación Física y Deportes, 135, 82-99. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/1).135.06

712Visites

Resum

La pràctica mental (PM) és un mitjà que, si bé es va iniciar a desenvolupar des de 1890, és fins a fa aproximadament 22 anys que el seu ús ha augmentat en la pràctica esportiva. Per dur a terme aquesta revisió es van seguir les quatre etapes identificades a la declaració PRISMA (identificació, selecció, elegibilitat, inclusió). Es va realitzar una cerca en les bases de dades ERIC, SPORTDiscus, Academic Search Completi i Pub-Med, utilitzant les paraules claus “mental practice and sport”, “kinesthetic practice and sport”, “mental trainingand sport”, “mental preparation and sport”, “motor imagery and sport”, “visual practice andsport”, pràctica mental i esport, pràctica cinestèsica i esport, entrenament mental i esport, preparació mental i esport, imatgeria motora i esport” i pràctica visual i esport. Amb aquestes cerques es va obtenir un total d’11 390 articles, dels quals es van incloure 59 estudis. Els criteris d’exclusió van ser: poblacions amb diagnòstic d’esquizofrènia, demència o algun tipus de càncer, no incloure la PM com a variable independent i combinar la PM amb algun tipus d’incentiu. L’evidència situa a la PM com una bona eina per a la millora de l’ansietat precompetitiva, autoconfiança, concentració i motivació, serveix també per a la rehabilitació esportiva, el desenvolupament de la força i una combinació de la PM amb el moviment real aconsegueix resultats més positius.

Paraules clau: força, motivació, pràctica cinestèsica, pràctica visual, rehabilitació esportiva.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 de juliol de 2017

Acceptat: 18 de maig de 2018

Publicat: 1 de gener de 2019