Bases fisiològiques de l’entrenament visual

Pilar Plou Campo

*Correspondència: Pilar Plou drplou@coi-sl.es

Idioma de l’original

Citació

Plou Campo, P. (2007). Physiological bases of the visual training. Apunts. Educación Física y Deportes, 88, 62-74.

313Visites

L’entrenament visual (EV) es basa en la realització d’una sèrie de bateries d’exercicis protocolitzats que necessàriament han de cmplir certes característiques: estar dissenyats partint dels resultats trobats en l’examen optomètric, seguir un ordre evolutiu adequat a les capacitats del pacient i compondre’s d’exercicis específics per a la funció que es vol millorar.
Els exercicis realitzats incideixen directament sobre la via retinocortical, la via retinosubcortical i els músculs extrínsecs i intrínsecs de l’ull, millorant la funció dels esmentats sistemes gràcies a la plasticitat cerebral.
Conèixer on, perquè, i quan podem fer EV ens ajudarà a comprendre millor les regles que sustenten l’EV i a millorar amb seguretat els nostres protocols d’actuació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril 2017