Avui és un dia de festa

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (1997). Hoy es un día de fiesta. Apunts. Educación Física y Deportes, 50, 9-12.

410Visites

Resum

Avui és un dia de festa, la revista de l’INEFCApunts. Educació Física i esports compleix cinquanta números ininterromputs. Es va començar aquest camí a l’octubre de 1985 com Apunts. Educació Física heretant el nom i l’empremta de la seva progenitora Apunts d’Educació Física i Medicina de l’Esport, que va ser creada el 1964 amb el nom d’ Apunts de Medicina Esportiva, de la qual se’n va separar. En tots aquest anys s’ha escrit una bonica història que avui intentem recomposar a través dels seus protagonistes. Hem convidat totes les persones que, en el passat, van tenir la responsabilitat de dirigir la nostra revista perquè ens expliquin la seva experiència i ens manifestin les seves impressions en aquest aniversari, que serviran com a punt de trobada entre el passat i el present. D’una banda volem retre homenatge a totes aquelles persones que amb la seva il-lusió , esforç i ambició professional van saber conduir aquesta publicació al lloc que ocupa avui en dia. D’altra part, aprofitem la celebració com a punt d’inflexió i anàlisi del nostre projecte editorial, per la qual cosa hem encomenat a un equip independent un estudi de l’impacte de la revista entre les publicacions científiques i tècniques de l’educació física i l’esport en llengua espanyola. En aquest estudi, el desenvolupament i resultats del qual estan continguts en el primer article d’aquest número especial «Anàlisi sistemàtica de la rellevància de les revistes cientificotècniques en ciències de l’esport en llengua espanyola», es considera la nostra revista més científica que tècnica i se la situa com la principal publicació en el desenvolupament i divulgació del coneixement científic en llengua espanyola.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1997