Avaluació i conclusions al voltant de la intervenció psicològica: experiència en futbol alt rendiment

Jesús García Barrero

Idioma de l’original

Citació

García Barrero, J. (1994). Evaluación y conclusiones sobre la intervención psicológica: experiencia en fútbol de alto rendimiento. Apunts. Educación Física y Deportes, 35, 44-50.

330Visites

Resum

El present article es desenvolupa en tres parts: la programació del treball psicològic amb la Selecció de futbol olímpica (1992), l’avaluació de l’entrenament psicològic, i la reflexió sobre diversos tòpics que s’utilitzen respecte a la intervenció psicològica en l’esport. L’objectiu de les tres exposicions és únic i per això mateix es reuneixen en un mateix article. L’esmentat objectiu és la realització d’una anàlisi breu d’aquells aspectes que resulten fonamentals en l’actualitat de la intervenció pràctica en psicologia de l’esport. Sense cap mena de dubte, podríem parlar d’una problemàtica major, però la necessitat de planificar i programar el treball, la necessitat de dur a terme una avaluació cada vegada més “correcta” del mateix, finalment, la necessitat de consolidar l’aplicació pràctica dels coneixements psicològics (i amb això, la figura del psicòleg esportiu), ens semblen prioritaris. En tot cas, el creixement i alça que està experimentant aquesta disciplina científica ha de donar lloc a nombroses reflexions sobre aquests i altres aspectes del treball aplicat que es perfilen a la part final d’aquest article.

Paraules clau: avaluació psicològica, fútbol, planificació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1994