Avaluació dels efectes d’un programa d’exercici físic individualitzat sobre la Qualitat de Vida (QdV), la incontinència urinària, la fatiga i la resistència muscular amb malalts de càncer de pròstata

Bernat-Carles Serdà Ferrer

Idioma de l’original

Citació

Serdà Ferrer, B. C. (2010). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). Evaluation of the effects of an individualized exercise program on Quality of Life (QoL), urinary incontinence, fatigue and muscle endurance with prostate cancer patients. Apunts. Educación Física y Deportes, 99, 100.

372Visites

Resum

El càncer de pròstata és el càncer més freqüent en els homes en molts països industrialitzats. Considerant el percentatge de supervivència relativa als 5 anys (76,5 %) i l’estat de morbiditat que generen els tractaments vigents, el concepte de Qualitat de Vida (QdV) de l’home gran amb càncer de pròstata passa a ser un objectiu prioritari en la intervenció sociosanitària. Clàssicament, l’avaluació de l’impacte que generen els símptomes s’ha determinat per la freqüència i el nombre de símptomes associats a la malaltia i al tractament. Al nostre entendre, el més apropiat és realitzar l’anàlisi tot objectivant les limitacions que generen en l’activitat de vida diària dels afectats.

Paraules clau: càncer de pròstata, dolor, ejercicio, exercici, incontinència urinària, qualitat de vida.

ISSN: 1577-4015

Data de lectura: 29 de maig de 2009