Avaluació del servei i restada en el tennis d’individuals sobre pista ràpida

Juan Carlos Caballero García

Francisco Argudo Iturriaga

Presentación Caballero García

Idioma de l’original

Citació

Caballero García, J. C., & Argudo Iturriaga, F. (2003). Evaluation of the serve and return in individual tennis on fast surface. Apunts. Educación Física y Deportes, 74, 48-57.

476Visites

Resum

Presentem una anàlisi de les accions de joc en el tennis d’individuals sobre pista ràpida. A partir de treballs desenvolupats sobre altres esports (Alonso, 2001, Argudo, 2000, Hernández, 1987 i Lloret, 1994), vam realitzar un primer acostament per estudiar el model estructural de l’acció de joc, tot identificant rols i subrols sociomotors en el tennis d’individuals, i tenint com a objecte d’estudi les possibles relacions entre les modalitats tècniques del servei o sacada, les direccions que hi pren la pilota, els diferents tipus de restades i les direccions d’aquestes. Per al treball de camp vam observar cinc partits de la categoria masculina del Torneig US Open 2001, en les últimes eliminatòries de quadre final; vam quantificar les accions mitjançant dues fitxes de control creades per l’autor amb aquesta finalitat. Dintre dels resultats d’aquest treball d’investigació apareixen poques correlacions significatives entre les variables estudiades, per la qual cosa a l’hora de l’entrenament haurien de ser treballades totes.

Paraules clau: avaluació i quantificació, estratègia motriu, model estructural, pista rápida, rol sociomotor, servei i restada, subrol sociomotor, tennis.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2003