Avaluació del clima motivacional, satisfacció,percepció d’habilitat i actituds de fairplay enfutbolistes alevins i infantils i en llurs entrenadors

Mercè Boixadós Anglès

Jaume Cruz

Idioma de l’original

Citació

Boixadós Anglès, M., & Cruz Feliu, J. (2000). Evaluation of the motivational atmosphere, satisfaction, abillity perception, and fairplay attitudes in junior and infant football players and coaches. Apunts. Educación Física y Deportes, 62, 6-13.

301Visites

Resum

L’objectiu principal d’aquest treball és descriure les valoracions dels jugadors i dels entrenadors sobre la percepció del clima motivacional i les actituds de fairplay. També s’avalua el grau de satisfacció dels jugadors en els entrenaments de futbol, així com les puntuacions sobre els criteris de percepció d’habilitat dels jugadors. Alhora, es comparen aquestes valoracions en funció de la categoria a què pertanyen tant els jugadors com els entrenadors. El grup mostral estava format per un total de 176 jugadors, 104 alevins (de 9 a 12 anys) i 72 infantils (de 13 a 14 anys). També van participar en l’estudi 10 entrenadors d’equips alevins i 6 entrenadors d’equips Infantils. Les diferències més rellevants s’han donat en les variables duresa i diversió. En la primera, els que han tingut una actitud més favorable han estat els jugadors infantils i en la segona han estat els alevins. També s’han trobat diferències significatives entre les variables percepció clima motivacional d’implicació en la tasca, amb puntuacions més altes els jugadors Alevins, en la variable victòria amb puntuacions més altes els Infantils, i, en darrer lloc, en la variable percepció d’habilitat basada en criteris normatius, on els jugadors infantils han estat els que han tret puntuacions significativament més altes. En els entrenadors no s’observen diferències en funció de la categoria en què entrenen en cap de les variables analitzades.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2000