Avaluació de programes: un programa d’educació física i salut

José Davis Davis

Carmen Peiró Velert

Idioma de l’original

2Visites

Resum

La proliferació de programes socials sobre activitat física i salut fa que la seva avaluació esdevingui un element important de progrés social. En aquest article es comenta l’avaluació qualitativa d’un petit programa d’educació física i salut desenvolupat a diverses classes de primer de BUP, després del suport teòric previ en què es presenta el caràcter problemàtic de l’avaluació, i es fa una revisió breu de les aproximacions i dels models més importants.

Paraules clau: avaluació de programes, avaluació qualitativa, condició física, exercici físic, salut.

ISSN:

Publicat: 1 de gener de 1993