Autors de la revista: Tamara Beres Lederer Goldberg