Autors de la revista: Mercedes López-Barrajón Sevilla