Autors de la revista: Marta Maria Coelho Damasceno