Autors de la revista: Josep Ll. Castarlenas i Llorens