Autors de la revista: José Manuel Barreal San Martín