Autors de la revista: Francisco José Sarasa Oliván