Autors de la revista: Francisco Javier Giménez Fuentes Guerra