Autors de la revista: Carla Thamires Laranjeira Granja