Autors de la revista: Beatriz Elena Chaverra Fernández