Autors de la revista: Andrés B. Fernández-Revelles