Autopercepció física i modalitats d’activitats físiques en l’edat adulta

Guillermo Infante Borinaga

Inge Axpe Sáez

Lorena Revuelta Revuelta

Iker Ros Martínez de la Hidalga

*Correspondència: Guillermo Infante Borinaga guillermo.infante@ehu.es

Idioma de l’original

Citació

Infante Borinaga, G., Axpe Sáez, I., Revuelta Revuelta, L., & Martínez de la Hidalga, IR (2012). Physical Self-Perception and Physical Activity Patterns in Adulthood. Apunts. Educación Física y Deportes, 110, 19-25. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/4).110.02

522Visites

Resum

Aquest estudi té per objectiu precisar les diferències entre distintes modalitats d’activitats fisicoesportives en l’autoconcepte físic en tres moments de l’edat adulta. Van participar en l’estudi 912 persones (350 homes; 560 dones) d’entre 23 i 64 anys (M = 45,41; DT = 13,41), dividides en tres trams d’edat (de 23 a 34; de 35 a 49; de 50 a 64 anys). Per al mesurament de l’autoconcepte físic, es va utilitzar el Qüestionari d’Autoconcepte Físic (QAF). Els resultats posen de manifest que: a) la pràctica fisicoesportiva en adults s’associa amb autopercepcions físiques superiors i l’autoconcepte físic; b) els adults majors inactius i els que practiquen esports mostren un autoconcepte general inferior.

Paraules clau: autoconcepte físic, edat, edat adulta, modalitats d’activitat fisicoesportiva.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 4 de novembre de 2011

Acceptat: 4 de juny de 2012

Publicat: 1 d'octubre de 2012