Autoconcepte físic i satisfacció corporal en dones adolescents, segons el tipus d’esport practicat

Igor Esnaola Etxaniz

Idioma de l’original

Citació

Esnaola Etxaniz, I. (2005). Physical self-concept and body satisfaction in adolescent women according to the type of sport practiced. Apunts. Educación Física y Deportes, 80, 5-12.

366Visites

Resum

L’objectiu d’aquesta investigació ha estat analitzar les diferències que puguin existir en l’autoconcepte físic i la satisfacció corporal en funció del tipus d’esport practicat per dones adolescents. La mostra està constituïda per 276 adolescents de 12 a 18 anys i els esports que s’han seleccionat han estat: aeròbic, ballet, futbol, natació, gimnàstica rítmica i bàsquet. D’altra banda, s’ha utilitzat un grup que no practicava cap mena d’esport, per analitzar si la pràctica d’algun tipus d’esport té efectes positius. Els resultats obtinguts confirmen que la pràctica d’alguna activitat esportiva té efectes beneficiosos. El grup que no practica cap tipus d’esport ha obtingut resultats significativament menys positius en algunes de les subescales analitzades. Pel que fa a les diferències segons la mena d’esport que es practica, els resultats afirmen que  hi ha algunes diferències significatives en diverses subescales analitzades, encara que aquestes diferències entre els diversos tipus d’esport no són excessives.

Paraules clau: activitat física, adolescents, autoconcepte físic, deporte, esport, satisfacció corporal.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2005