Augment d’alçada en salt en jugadors universitaris de voleibol

Pablo Quiroga Maraboli

Alejandro Bustamante Garrido

Christopher Avendaño Hernández

Sebastián Cáceres Guerra

Sebastián Urrea González

*Correspondència: Christopher Avendaño Hernández christopheravendano@ug.uchile.cl

Idioma de l’original

Citació

Quiroga Maraboli, P., Bustamante Garrido, A., Avendaño Hernández, C., Cáceres Guerra, S., & Urrea González, S. (2016). Jump Height Increase in University Voleyball Players. Apunts. Educación Física y Deportes, 126, 64-71. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/4).126.07

620Visites

Resum

L’entrenament del salt és fonamental per obtenir un òptim acompliment en diversos esports, sent el mètode complex, basat en el fenomen de potenciació postactivació (PPA), un dels més utilitzats per a l’entrenament d’aquesta qualitat. Nombrosos estudis recolzen l’existència de PPA representada en les variacions d’un salt vertical, no obstant això, en la literatura no es descriu un protocol estàndard d’entrenament que generi aquest fenomen. Aquest estudi pilot quantitatiu quasi experimental té com a objectiu determinar en quina de les zones de força descrites per Naclerio s’ha d’entrenar perquè la PPA s’expressi, en major mesura, evidenciat en les variacions d’altura d’un salt Counter Movement Jump (CMJ). Es va utilitzar un mostreig per conveniència de vint-i-cinc individus, dividits aleatòriament en cinc grups, cadascun corresponent a una zona de força. Després els subjectes van ser entrenats amb mig esquat segons els paràmetres de cada zona. Finalment, es va obtenir l’altura del salt basant-se en la fórmula de Bosco a partir dels fotogrames d’una càmera digital. Es van trobar dues zones de força que van presentar un augment en l’altura del salt posterior a la potenciació, la zona de força potència i explosiva, no obstant això solament la primera d’aquestes va mostrar resultats significatius en aquest canvi (p < 0,05), representats com un 7 % d’augment. Pretenem que aquestes troballes siguin útils per al desenvolupament de nous estudis que permetin el disseny de noves metodologies d’entrenament i rehabilitació esportiva veient-se beneficiats per les seves propietats.

Paraules clau: potenciació postactivació (PPA), salt contramoviment (CMJ), voleibol, zones de força.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 8 de decembre de 2015

Acceptat: 4 de març de 2016

Publicat: 1 d'octubre 2016