Aspectes sociològics de les organitzacions esportives

Klaus Heinemann

Idioma de l’original

Citació

Heinemann, K. (1997). Sociological aspects of sports organizations. Apunts. Educación Física y Deportes, 49, 10-19.

437Visites

Resum

El present article comença amb les afirmacions següents: a) que cada forma organitzadora de l’esport determina el tipus d’oferta i la manera de pràctica que s’hi produeix, i b) que cada tipus d’organització té un atractiu que varia segons els col·lectius i que les diferents ofertes esportives poden entrar en competència unes amb les altres tant per captar perso- nes que ja practiquen esport com per atraure nous grups —com ara persones d’edat, minories, etc.—que es comencen a interessar per aquest. A continuació, s’expliquen les característiques de les diferents formes organitzadores de l’esport, és a dir, organització de l’esport no organitzat, l’oferta esportiva comercial i els clubs. Aquests, tanmateix, són els que es tracten amb més profunditat a l’última part de l’article i els que són l’objecte principal d’aquest.

Paraules clau: arranjaments institucionals, clubs esportius, cultura organitzadora, sociologia de les organitzacions voluntàries.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1997