Apunts. Educació Física i Esports (1985-2015). Trenta anys en el context de les revistes espanyoles de ciències de l’activitat física i l’esport

Javier Olivera Betrán

Ana Andrés Valle

*Correspondència: Javier Olivera Betrán jolivera@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J., & Andrés Valle, A. (2017). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). Thirty Years in the Context of Spanish Physical Activity and Sports Science Journals. Apunts. Educación Física y Deportes, 128, 9-35. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/2).128.01

584Visites

Abstract

L’objectiu d’aquest treball és realitzar una anàlisi de la revista Apunts. Educació Física i Esports en els seus trenta anys d’exercici (1985-2015) en comparació amb les revistes espanyoles de ciències de l’activitat física i l’esport. En aquest estudi s’han desenvolupat tres anàlisis, una de corresponent a les dades bibliomètriques internes d’Apunts. Educació Física i Esports com a publicació científica multidisciplinària de ciències de l’activitat física i l’esport. La segona, consisteix en una anàlisi multifactorial sobre les trenta revistes espanyoles del sector amb avaluació externa. I la tercera se centra en una anàlisi comparativa de la publicació amb les revistes multidisciplinà­ries del seu àmbit acadèmic. Es va efectuar una anàlisi comparativa entre les revistes espanyoles de ciències de l’activitat física i l’esport mitjançant vuit tipologies diferenciades i catorze indicadors. La publicació especialitzada Revista de Psicología del Deporte, seguida de les publicacions multidisciplinàries Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Apunts. Educació Física i Esports i Revista Internacional de Ciencias del Deporte són, per ordre, les revistes més valorades de la mostra i les que presenten major potencial. En l’anàlisi comparativa, la revista Apunts. Educació Física i Esports sobresurt al costat de la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en aquest àmbit específic. La seva constant i puntual trajectòria durant trenta anys, productivitat, accessibilitat i visibilitat, la seva àmplia base d’indexació incloses les tres bases de dades més reconegudes, les seves visites a la web i les descàrregues d’articles, el seu dinamisme en internet i cercadors de la xarxa i el seu estatus com a revista de referència de l’àmbit de les ­ciències de l’activitat física i l’esport a Espanya i Llatinoamèrica són les seves fortaleses més destacables.

Paraules clau: anàlisi bibliomètric, deporte, educació física, educación física, esport, factor d’impacte, indexació, revistes científiques.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 d'octubre de 2016

Acceptat: 6 d'abril de 2017

Publicat: 1 d'abril de 2017