Aproximació històrica al waterpolo. Dels orígens lúdics al més alt nivell competitiu mundial i espanyol

Rogelio Parra Jesús

Emilio J. Martínez López

María Luisa Zagalaz Sánchez

*Correspondència: Rogelio Parra Jesús rogelio1984@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Parra Jesús, R., Martínez López, E. J., & Zagalaz Sánchez, M. L. (2006). Historical approach of the water polo. From his recreational origins up to the highest competitive level. Apunts. Educación Física y Deportes, 86, 7-13.

398Visites

Resum

Hi ha diversos autors que situen l’origen del waterpolo entre l’any 1869 i el 1870. Des d’aquesta època fins a l’actualitat el waterpolo ha evolucionat des d’un origen lúdic i d’entreteniment, fins a la seva institució i consolidació com a esport internacional i olímpic. En aquest article es fa un recorregut històric de l’esport del waterpolo, la seva iniciació a Anglaterra i l’extensió cap als USA i Europa. Igualment, es porta a terme un estudi detallat del waterpolo a Espanya, tot destacant l’important impuls del  “Club Natació Barcelona”, des del seu naixement en 1907 fins als èxits esportius olímpics de l’última dècada. 

Paraules clau: CN Barcelona, Federació Espanyola de Natació, natació, waterpolo.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2006