Aproximació a l’avaluació en els esports individuals

Oriol Marco Latres

Idioma de l’original

Citació

Marco Latres, O. (1993). Aproximación a la evaluación en los deportes individuales. Apunts. Educación Física y Deportes, 31, 76-85.

305Visites

Resum

L’avaluació entesa com a procés, tradicionalment ha estat lligada a l’ensenyament “acadèmic”, però és també un element imprescindible de l’entrenament esportiu ja que aquest també s’ha de considerar com un procés didàctic. Els esports individuals tenen unes característiques pròpies i diferenciadores quc s’han de preveure sempre que s’hi intervingui. Alguns exemples permetran observar com l’avaluació s’adapta a aquests elements i permet obtenir uns resultats que millorin el ren-diment esportiu.

Paraules clau: avaluació, entrenador, entrenament, esport individual, esportista, procés didàctic, situacions motrius.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1993