Aproximació a la governança de Barcelona’92: un desequilibri entre institucions

Alberto Aragón-Pérez

*Correspondència: Alberto Aragón-Pérez albaragonperez@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Aragón-Pérez, A. (2019). Approach to the Governance of Barcelona 1992: An Imbalance between Institutions. Apunts. Educación Física y Deportes, 138, 123-135. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.10

534Visites

Resum

La governança dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 es va desenvolupar mantenint diversos equilibris. D’una banda, entre la rigidesa de la tradició olímpica supervisada pel Comitè Olímpic Internacional (COI) i les necessitats locals pròpies. Si bé els Jocs són un esdeveniment prefixat amb normes imposades pel COI, Barcelona pretenia usar-los en favor d’un llegat urbà en el mitjà-llarg termini. D’altra banda, el comitè organitzador de 1992 (COOB’92) es va configurar segons el pes i els interessos de cada administració on destacava el govern municipal. Aquest article busca indagar les característiques de la governança dels Jocs de Barcelona identificant el repartiment d’òrgans de govern pels diversos agents institucionals. Encara que és ben conegut que aquests Jocs es van concebre al servei d’una profunda modernització de la ciutat, aquesta recerca se centra en aclarir el paper dels actors que en van gestionar el projecte

Paraules clau: Ajuntament de Barcelona, Barcelona’92, gestió de megaesdeveniments, governança olímpica.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 12 de febrer de 2018

Acceptat: 1 de novembre de 2018

Publicat: 1 d'octubre de 2019