Aprenentatge i ensenyament de les habilitats amb patins

Ramon Vila

Núria Guitart

Joan Riera

Jordi Díaz

*Correspondència: Ramon Vila ramonvila10@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Vila, R., Guitart, N., Riera, J., & Díaz, J. (2007). Learning and teaching of basic roller skating skills. Apunts. Educación Física y Deportes, 90, 27-32.

319Visites

Resum

A partir del model conceptual que identifica les habilitats dels esportistes en funció de l’entorn amb el qual interactuen, dels objectius a assolir i dels instruments que s’utilitzen, s’ha abordat l’aprenentatge i l’ensenyament de les habilitats bàsiques amb patins. En les habilitats bàsiques, l’equilibri en el medi és essencial, però els patins introdueixen variabilitat en la relació amb el medi i, per tant, dominar les habilitats amb patins, requereix un llarg període d’aprenentatge. Per acostar-nos a la comprensió de l’aprenentatge d’aquestes habilitats, hem entrevistat practicants experts (skaters) i entrenadors de patinatge amb experiència en la iniciació del patinatge artístic i de l’hoquei patins. A partir de les opinions dels experts, es poden deduir algunes pautes per a l’ensenyament eficaç de les habilitats amb patins.

Paraules clau: habilitats bàsiques, patins, processos d’aprenentatge i procediments d’ensenyament.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2007