Aplicació d’un programa d’aeròbic aquàtic de molt curta durada (4 setmanes) per a la millora de la condició física saludable en dones joves sanes

José M. Saavedra García

Yolanda Escalante González

José Pino Ortega

Ernesto de la Cruz Sánchez

Ferran A. Rodríguez

*Correspondència: José M. Saavedra García jsaavdra@unex.es

Idioma de l’original

Citació

Saavedra García, J. M., Escalante González, Y., Pino Ortega, J., de la Cruz Sánchez, E., & Rodríguez Guisado, F. A. (2006). Application of a very short aquaerobic programme (4 weeks) for the improvement of health-related fitness in young healthy women. Apunts. Educación Física y Deportes, 86, 14-21.

350Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser conèixer la influència sobre la condició física saludable d’un programa d’aeròbic aquàtic de molt curta durada en dones joves sanes. Van participar en aquest treball 22 dones sense patologies aparents (20,56±0,98 anys), estudiants de la llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, que no practicaven cap esport. Els subjectes van portar a terme un programa de condicionament físic en el medi aquàtic, basat en l’aeròbic aquàtic, de molt curta durada (8 sessions de 30 minuts). Es va valorar la condició física saludable, immediatament abans i després de l’activitat. Els resultats mostren una disminució del pes gras estimat i una millora de la flexibilitat del tronc, la força de prensió manual, la força-resistència abdominal, l’equilibri i la potència aeròbica màxima estimada. Les conclusions d’aquest treball van ser: I) un programa de condicionament físic de molt curta durada en el medi aquàtic es mostra eficaç en la reducció de la massa grassa corporal i II) mitjançant aquest programa s’aconsegueixen millores en la major part dels paràmetres de la condició física saludable en dones joves sanes, especialment pel que fa a la força, la flexibilitat i l’equilibri.

Paraules clau: equilibri, Flexibilitat, força, IMC, índex cintura-maluc.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2006