Anàlisi territorial de la pràctica del tennis a Catalunya

Sacra Morejón Torné

*Correspondència: Sacra Morejón Torné mariasacramentmt@blanquerna.url.edu

Idioma de l’original

Citació

Morejón Torné, S. (2014). Territorial Analysis of Playing Tennis in Catalonia. Apunts. Educación Física y Deportes, 118, 79-87. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/4).118.08

483Visites

Resum

En aquest article s’aprofundeix en l’estudi geogràfic de la pràctica esportiva a Catalunya, a través de l’aplicació dels models de variació geogràfica de la producció i la migració. S’estudia el cas concret de la pràctica del tennis i la seva relació amb el territori, i amb l’ajut de la representació gràfica de les dades s’expliquen les dinàmiques que s’han anat produint. Els resultats sobre el cas concret d’estudi fan possible, a través de la seva discussió, explicar la distribució actual de la pràctica del tennis en el territori. Es fa una anàlisi longitudinal en el temps que permet entendre els processos que s’han produït d’innovació, difusió i adopció d’aquest esport, i un altre de la situació recent que aporta informació sobre la producció de practicants, espais i estructura organitzativa de determinats àmbits territorials. Com a conclusions d’aquest estudi es concreten les raons de les transformacions observades en la pràctica del tennis, extrapolant-les més enllà d’aquest esport, i estenent la seva validesa per a d’altres pràctiques que han seguit el mateix procés de difusió.

Paraules clau: clubs esportius, geografia de l’esport, pràctica esportiva, tennis.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 29 de juliol de 2013

Acceptat: 13 de maig de 2014

Publicat: 1 d'octubre de 2014