Anàlisi sistemàtica de la rellevància de les revistes cientificotècniques en ciències de l’esport en llengua espanyola. Període 1992-1997

Narcís Gusi

José Nadal García

Idioma de l’original

Citació

Gusi Fuertes, N., & Nadal García, J. (1997). Análisis sistemático de la relevancia de las revistas científico-técnicas en ciencias del deporte en lengua española. Período 1992-1997. Apunts. Educación Física y Deportes, 50, 13-21.

392Visites

Resum

El propòsit d’aquest estudi és analitzar sistemàticament la rellevància de les diferents revistes cientificotècniques amb articles en llengua espanyola que s’han publicat de forma habitual en el període 1992-1997 en l’àmbit general de les Ciències de l’esport i s’exclouen aquelles vinculades amb un esport específic. Es van remetre qüestionaris específics a 23 revistes amb números publicats durant el període 1992-1997, bibliotecaris de centres universitaris i xarxes informàtiques. Es van estudiar amb deteniment 1.017 articles inclosos en les 14 revistes seleccionades i es van analitzar les de cada revista: consultes en biblioteca, cites en la seva mateixa revista i en la resta, quantitat d’investigacions originals, procedència dels autors, periodicitat i regularitat de publicació i antiguitat de la revista. Els resultats van conduir a les següents conclusions: 1. L’estudi pot ser útil per difondre i consolidar les produccions científi-ques en ciències de l’esport entre la comunitat hispanoparlant. 2. El 43% de les 14 revistes presenten un marcat caràcter científic amb investigacions originals provinents fonamentalment de l’àmbit de les Ciències biomèdiques aplicades a l’esport. 3. Les revistes estudiades més influents (llegides i citades) en els contextos universitaris van combinar articles d’investigació amb d’altres tècnics en diferents disciplines de les ciències de l’esport ben fonamentats bibliogràficament. En aquest sentit, van destacar les revistes «Apunts: Educación Física y Deportiva» i «Revista de Entrenamiento Deportivo», seguides per «Apunts de Medicina de l’Esport», «Perspectivas de la Actividad Física y el Deporte», «Archivos de Medicina del Deporte» i «Revista de Psicología del Deporte».

Paraules clau: bibliote-conomia, ciències de l'esport, documentació, educació física, educación física, Impacte, metodologia d'investigació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1997