Anàlisi i valoració de les relacions entre l’estat d’ànim i l’ansietat en relació al resultat en joves futbolistes

*Correspondència: Rubén Arroyo del Bosque radel@ubu.es / rarroyode@upsa.es

Idioma de l’original

409Visites

Resum

El futbol demanda, cada vegada més, exigències d’alt rendiment als
seus esportistes. L’auge d’aquest esport s’ha vist reflectit en l’augment
de fitxes federatives. El present treball té per objectiu identificar, valorar,
avaluar i analitzar l’estat d’ànim i l’ansietat de jugadors de futbol,
amateur, en les seves categories cadet i juvenil masculina; i regional
femenina, abans i després de la competició. La mostra va estar formada
per 153 joves, la mitjana d’edat de les quals era de 16.06 anys.
Els instruments utilitzats van ser l’Inventari d’Ansietat Competitiva en
l’Esport (CSAI-2) i Perfil d’Estats d’Ànim (POMS), en la seva forma
abreujada A, 15 ítems. Els resultats obtinguts mostren que: 1) Existeixen
diferències estadísticament significatives en totes les dimensions de
l’estat ànim i en l’ansietat cognitiva en els homes, després de competir;
2) Les dones presenten diferències significatives en les dimensions
d’hostilitat, depressió, vigor i autoconfiança després de la competició;
3) L’ansietat somàtica no varia en funció del resultat obtingut en la
competició; 4) L’estat d’ànim, previ a competir, és diferent en homes
i dones, per l’existència de diferències significatives en la tensió,
i 5) Els homes comparats amb les dones evidencien un estil de pensament
menys ansiogen, una menor resposta somàtica davant l’ansietat
i un nivell superior
d’autoconfiança en el moment previ a competir.
L’aportació d’aquest treball pretén motivar els futurs professionals a
introduir dedicació a l’entrenament emocional i psicològic, a més del
físic, tècnic i estratègic en edats juvenilsper la seva importància en la
formació de la personalitat.

Paraules clau: ansietat, emoció, estat d’ànim, fútbol, joves.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2019

Data de lectura: 5 de novembre de 2015