Anàlisi dels medallistes dels jocs olímpics d’estiu (1896 – 2012)

Svetlana Molkova

Mateo Rodríguez Quijada

*Correspondència: Mateo Rodríguez Quijada mateo.rodriguez@rai.usc.es

Idioma de l’original

Citació

Molkova, S., & Rodríguez Quijada, M. (2017). Analysis of Summer Olympics Medal Winners (1896-2012). Apunts. Educación Física y Deportes, 129, 9-25. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/3).129.01

536Visites

Resum

Els jocs olímpics són un dels esdeveniments esportius més seguits i celebrats de tot el planeta, i aconseguir una medalla olímpica és la màxima aspiració en la carrera d’un esportista. En la present recerca s’analitzen els medallistes dels jocs olímpics moderns d’estiu (1896-2012), i es presta especial atenció al seu sexe i procedència. Al llarg de l’estudi, es van analitzar 14670 medallistes olímpics de 140 països que van competir en 52 especialitats esportives durant 27 olimpíades. D’acord amb els resultats, EUA és el país amb el major nombre d’esportistes premiats en aquest esdeveniment, seguit per la URSS i la Gran Bretanya. Quant al continent de procedència dels medallistes, Europa abasta el major nombre de guardonats, seguit per Amèrica del Nord i Central i Àsia. Considerant la modalitat esportiva, Europa és el continent amb el major nombre de medallistes en la totalitat de les modalitats, seguit per Amèrica del Nord i Central en els esports individuals i de cooperació, i per Àsia en les modalitats d’oposició i cooperació-oposició. En relació amb el sexe, la participació de les dones en els Jocs Olímpics va ser escassa fins als Jocs d’Amsterdam 1928, i, malgrat el seu augment considerable en les competicions olímpiques posteriors, el nombre de les medallistes mai ha aconseguit la quantitat dels esportistes masculins en els podis. 

Paraules clau: continent, jocs olímpics, medalla, olimpiada, olimpisme, sexe.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 17 de febrer de 2016

Acceptat: 3 d'octubre de 2016

Publicat: 1 de juliol de 2017