Anàlisi dels indicadors de rendiment en les finals europees de natació en proves curtes i en estil lliure

Alfonso Trinidad Morales

Alberto Lorenzo Calvo

*Correspondència: Alfonso Trinidad Morales retse_gd@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Trinidad Morales, A., & Lorenzo Calvo, A. (2012). Analysis of Performance Indicators in the European Freestyle Swimming Short Course Finales. Apunts. Educación Física y Deportes, 107, 97-107.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/1).107.10

610Visites

Resum

Aquest estudi ha tingut com a objectiu analitzar les diferències en els indicadors de rendiment de les proves finals de 50, 100 i 200 metres estil lliure. Es van analitzar 384 nedadors pertanyents als Campionats Europeus de Natació en piscines de 25 i 50 metres. Es van utilitzar diferents variables de tipus —temps, velocitat, freqüència de cicle, longitud de cicle i índex natatori— per fer una anàlisi comparativa segons gènere, proves i piscines. Els resultats van mostrar que els homes van ser més ràpids, amb menors temps i nivells de freqüència en les proves de 200 metres. En canvi, les dones van mostrar valors inferiors en les longituds i índexs de cicle en les proves de 100 i 200 metres. En la comparació entre piscines, hi ha diferències significatives en els temps finals, velocitats parcials i freqüències de cicles en la prova de 200 metres. I finalment, en les mitjanes comparades segons les proves, hi va haver diferències significatives en tots els indicadors excepte en l’índex natatori.

Paraules clau: estil lliure, finals europees, indicadors del rendiment, natació, proves curtes.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 de març de 2011

Acceptat: 14 de juliol de 2011

Publicat: 1 de gener de 2012