Anàlisi del sistema defensiu de segona línia en voleibol de platja femení segons el nivell de joc

Gemma María Gea García

Juan José Molina Martín

*Correspondència: Gemma María Gea García gmgea@ucam.edu

Idioma de l’original

Citació

Gea García, G. M., & Molina Martín, J. J. (2014). Analysis of the Second Defensive Line in Female Beach Volleyball Depending on the Level of Play. Apunts. Educación Física y Deportes, 115, 54-60. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/1).115.05

534Visites

Resum

L’objectiu principal d’aquest estudi va ser analitzar les accions defensives de segona línia en voleibol de platja femení segons el nivell de joc exhibit per les parelles participants. Es van analitzar un total de 15 partits, dins els quals es van registrar 856 seqüències defensives completes en segona línia. Per a això, es va crear un instrument observacional (sistema de categories) a través del qual es va efectuar un registre sistemàtic de les accions defensives de segona línia. Es va fer un estudi de confiabilitat per determinar el grau de concordança inter i intraobservadors, i s’arribà a aconseguir una concordança entre els observadors > 0,80, la qual cosa avala la qualitat de dades. Després de l’encreuament de variables, els resultats obtinguts van mostrar una diferència significativa (x² de Pearson < 0,05) quant a les accions defensives a emprar per les jugadores. No obstant això, les parelles no van mostrar diferències en el patró de joc defensiu de segona línia segons el nivell de joc. 

Paraules clau: defensa de segona línia, nivell de joc, voleibol de platja.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 10 de desembre de 2012

Acceptat: 7 de juny de 2013

Publicat: 1 de gener de 2014