Anàlisi del dintell anaeróbic i altres variables fisiològiques en diferents fases del cicle menstrual

Anna Casares Polo

Idioma de l’original

Citació

Casares Polo, A. (1997). Anaerobic threshold analysis and other physiological variables in different stages of the menstural cycle. Apunts. Educación Física y Deportes, 48, 86-90.

407Visites

Resum

Amb la finalitat de valorar el rendiment físic i fisiològic en diferents moments del cicle menstrual, es va realitzar un estudi amb una mostra formada per 4 dones d’edats compreses entre els 20-24 anys, esportistes i amb cicles menstruals regulars, d’una durada de 28 dies. La prova que calia realitzar era el test de Mader (Rodríguez, 1985), sobre una distància de 300 metres, consistent a recórrer la distància dues vegades; la primera al 90% i la segona, al 100%. El test es va dur a terme en dos moments del cicle menstrual: el dia 14 (considerat com el moment de l’ovulació) i el primer dia de la menstruació. Després d’analitzar els resultats, es va observar que el primer dia de la menstruació la velocitat del dintell anaeróbic era menor que el dia 14 del cicle, la qual cosa significa que l’atleta començava abans a acumular lactat. També és va comprovar que la concentració de lactat donava valors més elevats el primer dia de la menstruació. D’aquests dos resultats es dedueix que la resistència aeròbica és més petita el primer dia de la menstruació en relació al dia 14. La capacitat de recuperació immediata (3′) també disminuïa lleugerament en el moment d’ iniciar la menstruació. Tanmateix, augmentava la capacitat de recuperació a un termini més Ilarg (10′). Igualment es va notar una disminució del rendiment en el moment d’inici de la menstruació, amb una gran variació en els resultats de les atletes que formaven la mostra. Els valors de freqüència cardíaca hasal i el pes corporal quasi no es van modificar.

Paraules clau: cicle menstrual, dintell anaeróbic, estudi empíric, fisiología, rendiment físic.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1997