Anàlisi de les finalitzacions dels extrems en handbol

Manuel Montoya Fernández

Gerard Moras

Maria Teresa Anguera i Argilaga

*Correspondència: Manuel Montoya Fernández mmontoya@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Montoya Fernández, M., Moras i Feliu, G., & Anguera i Argilaga, M. T. (2013). Analysing Completions by Wing Players in Handball. Apunts. Educación Física y Deportes, 113, 52-59.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/3).113.05

379Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser determinar la importància de les finalitzacions efectuades en la fase d’atac pels jugadors que ocupen el lloc específic d’extrem en handbol. Prioritàriament vam valorar la participació d’aquests jugadors en funció del resultat final dels partits i de la classificació final obtinguda pels equips. La investigació es va centrar en l’anàlisi de la totalitat d’encontres d’handbol que els equips nacionals de dotze països van disputar en els Jocs Olímpics de Pequín 2008.

A partir de la utilització de la metodologia observacional com a metodologia específica per al desplegament de la investigació, es va construir un instrument ad hoc per dur a terme l’observació utilitzant el programa informàtic Dartfish TeamPro v. 4.5 per al registre de dades.

Aquest programa possibilita tant l’obtenció de dades que poden ser valorades estadísticament com la creació d’un banc d’imatges utilitzables tant des de l’òptica de la investigació com des de la de l’entrenament. Les conclusions d’aquest treball confirmen la relació entre una major finalització d’accions d’atac del grup d’extrems i l’obtenció de resultats positius tant des del prisma de les variables victòria-derrota com des de la classificació final.

Paraules clau: extrem, finalització, Handbol, observació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 28 de novembre de 2012

Acceptat: 14 de juny de 2013

Publicat: 1 de juliol de 2013