Anàlisi de les diferències quantitatives de la tècnica entre els alumnes d’una escola d’ensenyament de la natació

Esther Morales-Ortiz

Raúl Arellano

Idioma de l’original

Citació

Morales Ortiz, E., & Arellano Colomina, R. (2005). Analysis of the quantitative differences of the technique between the alumni of a swimming school. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 49-58.

365Visites

Resum

L’estudi es va centrar en l’avaluació quantitativa de la tècnica natatòria dels alumnes d’una escola de natació on es va portar a terme un programa d’aprenentatge per nivells d’execució, els alumnes de la qual tenien una mitjana d’edat de 7 anys. Van ser recollides diferents variables tècniques quantitatives i antropomètriques, i es va diferenciar entre gènere i grup, segons el nivell d’execució. Es va fer una anàlisi quantitativa de les variables tècniques dependents: velocitat (V), freqüència de cicle (F), i longitud de cicle (L) dels diferents estils: crol (C), esquena(E) i batuda de crol amb planxa (bC) junt amb característiques antropomètriques com el pes, la talla i l’envergadura, segons el gènere i l’edat. Els resultats mostren que en aquestes edats no s’obtenen diferències significatives entre gèneres ni entre nivells d’execució en moltes de les variables. No es va observar relació entre els resultats quantitatius obtinguts i la distribució qualitativa, segons el nivell d’execució, de cada un dels nedadors.

Paraules clau: Antropometría, Freqüència de cicle, longitud de cicle, velocitat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2005