Anàlisi de les adaptacions agudes a l’entrenament de força màxima mitjançant l’estudi deles modificacions del rendiment mecànicdel tren superior

Eliseo Iglesias Soler

Iván Clavel San Emeterio

Óscar Carballo Iglesias

Jorge Dopico Calvo

José Luis Tuimil López

*Correspondència: Eliseo Iglesias Soler eliseo@udc.es

Idioma de l’original

Citació

Iglesias Soler, E., Clavel San Emeterio, I., Carballo Iglesias, O., Dopico Calvo, J., & Tuimil López, J. L. (2007). Analysis of maximum strength training acute adaptations through the study of upper body mechanical performance changes. Apunts. Educación Física y Deportes, 87, 64-72.

399Visites

Resum

El propòsit del nostre treball va ser valorar l’efecte agut de dues sessions de força màxima sobre el rendiment mecànic immediatament posterior. En 10 subjectes barons es van obtenir les càrregues corresponents a una repetició màxima (1RM) i a la màxima potència en l’execució concèntrica d’aixecament de banca. Cinc dies més tard es van realitzar dues sessions d’entrenament. En cadascuna s’hi van portar a terme 6 sèries de 2 repeticions d’aixecament de  banca concèntric, al 90 % d’1RM, amb pauses mínimes de 3’. Abans i immediatament després de cada sessió es va mesurar la potència desenvolupada, tant amb la càrrega de màxima potència com amb el 90 % d’1RM. L’anàlisi dels resultats no va reflectir diferències significatives en el rendiment amb càrregues de màxima potència. Amb el 90 % va disminuir de forma significativa (p < 0,05) al final de la segona sessió. No es va trobar correlació significativa entre 1RM i les diferències entre els valors finals i inicials amb les càrregues de màxima potència individual. La correlació va ser significativa entre 1RM i les diferències entre la potència final i inicial al 90 % d’1RM en la primera sessió, tant en valors reals com percentuals (r = –0,631 i r = –0,678 respectivament).

Paraules clau: aixecament de banca, càrregues de contrast, força, potència.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2007