Anàlisi de l’eficàcia del porter de futbol cadet (14 a 16 anys)

Daniel Lapresa

Jesús Chivite Navascués

Javier Arana

M. Teresa Anguera

José Ramón Barbero Cadirat

*Correspondència: Daniel Lapresa Ajamil daniel.lapresa@unirioja.es

Idioma de l’original

Citació

Lapresa Ajamil, D., Chivite Navascués, J., Arana Idiakez, J., Anguera, M. T., & Barbero Cadirat, J. R. (2018). Analysis of the Effectiveness of Under-16 Football Goalkeepers. Apunts. Educación Física y Deportes, 131, 60-79. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/1).131.05

539Visites

Resum

En comparació de l’interès que desperta l’anàlisi del joc de futbol, fins a dates molt recents ha estat poc habitual la presència de treballs científics centrats en l’acompliment específic del porter i, en menor mesura, del porter de futbol base. Aquest treball utilitza metodologia observacional per analitzar l’eficàcia del comportament tècnic-tàctic del porter de futbol de categoria cadet (14-16 anys), concretament d’equips participants en un torneig disputat per equips filials de 1a divisió. S’ha dissenyat un instrument d’observació ad hoc, que s’ha introduït al programari Lince, registrant-se les seqüències en les quals intervé el porter. Després de realitzar-se una primera aproximació a l’estudi de les accions tècniques efectuades i de la conseqüència obtinguda –mitjançant una anàlisi de cerca de relació associativa entre variables categòriques-, s’ha procedit a la detecció de patrons temporals ocults –a través del programari Theme– que han permès tipificar accions tècnic-tàctiques defensives i ofensives, eficaces i ineficaces. Les conclusions obtingudes permeten elevar recomanacions pràctiques per al disseny de tasques concretes d’entrenament tant per a accions tècniques defensives –blocatge en col·locació i sortida, i accions de joc aeri i estirades– com per a accions tècniques ofensives –inici o continuació de la fase ofensiva mitjançant servei a pilota parada, servei amb la pilota en moviment i control més passada-.

Paraules clau: 14-16 anys, eficacia, fútbol, metodología observacional, porter.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 1 de novembre de 2016

Acceptat: 17 de maç de 2017

Publicat: 1 de gener de 2018