Anàlisi de la tàctica esportiva

Joan Riera

Idioma de l’original

Citació

Riera Riera, J. (1995). Análisis de la táctica deportiva. Apunts. Educación Física y Deportes, 40, 47-60.

 

462Visites

Resum

La tàctica esportiva constitueix l’element central dels esports d’oposició. En aquests esports, l’anàlisi exclusivament tècnica és insuficient per comprendre l’enfrontament entre els contendents. Per això és necessari disposar de procediments que permetin analitzar la tàctica esportiva. En aquest treball proposem, en primer lloc, les pautes i els principis que hauria de contemplar l’avaluació tàctica. Posteriorment, revisarem els indicadors tàctics més utilitzats en els esports individuals i d’equip i suggerirem camins per identificar índexs tàctics més rellevants i quantificables. Finalment, valorarem els avantatges i les limitacions dels diversos procediments per quantificar i registrar els indicadors tàctics.

Paraules clau: avaluació, deporte, esport, táctica.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1995