Anàlisi de la força isomètrica en trampolinistes espanyols de diverses categories competitives

Luis Arturo Gómez-Landero Rodríguez

Jesús López Bedoya

Mercedes Vernetta

Michel Marina

*Correspondència: Luis Arturo Gómez-Landero Rodríguez lagomrod@upo.es

Idioma de l’original

Citació

Gómez-Landero Rodríguez, LA, López Bedoya, J., Vernetta Santana, M., & Marina Evrad, M. (2012). Analysis of the isométrica Force of Spanish Diverso in Different Competitive Categorías. Apunts. Educación Física y Deportes, 107, 78-89.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/1).107.08

496Visites

Resum

Introducció: A causa de l’absència de treballs que descriguin i analitzin el perfil de força isomètrica en trampolí i la seva relació amb el rendiment esportiu, es planteja un estudi transversal, comparatiu i correlacional en aquesta línia amb trampolinistes espanyols. Mètode: Mostra composta per 60 trampolinistes d’elit nacional, agrupats per categoria competitiva en 4 grups: 1) sub-15 masculí (n = 23; 11,95 ± 1,79 anys), 2) sub-15 femení (n = 9; 11,44 ± 1,23 anys), 3) absolut masculí (n = 18; 20,72 ± 4,66 anys), 4) absolut femení (n = 10; 16,1 ± 2,02 anys). Mesuraments mitjançant dinamometria isomètrica per cèl·lula de càrrega (sistema control de la força FAFD), obtenció de força isomètrica absoluta i relativa en flexió i extensió de genolls, tronc, colzes, espatlles i prensió manual. Comparacions de grups entre si i correlacions de força amb nota de dificultat. Resultats: Nombroses correlacions significatives de força absoluta amb dificultat; la força extensora d’espatlles correlaciona significativament amb dificultat en tots els grups; augment significatiu de força absoluta amb l’edat però no de força relativa. Conclusions: Els valors superiors de força isomètrica en els grups absoluts enfront dels sub-15 justifiquen la seva separació en competició; els resultats obtinguts podrien utilitzar-se en el disseny de test per a la selecció de talents en trampolí.

Paraules clau: categoría femenina, categoría masculina, força isomètrica, gimnástica, rendiment, rendimiento, trampolí.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 24 de maig de 2011

Acceptat: 22 de novembre de 2011

Publicat: 1 de gener de 2012