Anàlisi de la condició física en joves jugadors de futbol segons la categoriade formació i el lloc específic

Fernando Calahorro Cañada

María Luisa Zagalaz Sánchez

Amador Jesús Lara Sánchez

Gema Torres Luque

*Correspondència: Gema Torres-Luque gtluque@ujaen.es

Idioma de l’original

Citació

Calahorro Cañada, F., Zagalaz Sánchez, M. L., Lara Sánchez, A. J., & Torres-Luque, G. (2012). Analysis of Physical Fitness in Young Football Players According to the Category of Training and Specific Position. Apunts. Educación Física y Deportes, 109, 54-62.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/3).109.05

473Visites

Resum

L’objectiu principal d’aquest treball és valorar el nivell de condició física en jugadors de 13 a 18 anys determinant possibles diferències respecte a la categoria de formació (infantil, cadet i juvenil) i el lloc específic (porters, defenses, centrecampistes, davanters). Es van seleccionar 66 jugadors (amb una edat de 15,46 ± 1,83 anys, una massa de 63,33 ± 9,51 kg, una estatura de 171,44 ± 8,38 cm i una experiència prèvia competitiva de 9,16 ± 1,93 anys). Es va determinar la composició corporal (INBODY 720), flexibilitat isquiosural (prova de flexió de tronc d’assegut), salt amb contramoviment i abalakov (plataforma Nusclelab 4000), i consum màxim d’oxigen (test de cursa de llançadora). S’observen diferències per lloc específic i categoria de formació en la composició corporal i condició física (infantils respecte a cadets i juvenils), i s’observen diferències fonamentalment entre els llocs específics de defenses cadets respecte als juvenils, i entre el lloc específic de categoria infantil respecte a la resta.

Paraules clau: fútbol, joves, lloc específic.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 de maig de 2011

Acceptat: 9 de maig de 2012

Publicat: 1 de juliol de 2012