Anàlisi de la concentració de lactat en gimnastes. Pautes d’actuació en referència a la pausa interexercicis i la ingesta postentrenament

Juan Antonio León Prados

Idioma de l’original

Citació

León Prados, J. A. (2005). Lactate concentration analysis in gymnasts. Guidelines of action in reference to inter-exercises rest and post-training ingestion. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 86-93.

322Visites

Resum

Es valora la importància del temps de recuperació entre rutines així com la ingesta postentrenament per afavorir els processos de recuperació entre dues sessions d’entrenament, tot analitzant, per fer-ho, la importància que té la glicòlisi anaeròbica en l’obtenció d’energia, dintre de les activitats desenvolupades en l’entrenament d’aquests gimnastes. Es van analitzar els valors mitjans de lactat obtinguts en 4 gimnastes barons de 17,75 ± 0,5 anys,  després dels dos minuts de recuperació que seguien a la realització de cadascuna de les tres sèries d’exercicis de competició en tres aparells (anelles, terra i  paral·leles), separats entre ells 8 minuts, i també dues mostres de lactat després de 5 i 10 minuts de la finalització de l’última sèrie. Els resultats mostren que s’obtenen valors mitjans de lactat que oscil·len entre els 6,8 i els 9,9 mmol/l durant els 35 minuts que dura el tractament en cada aparell. Es conclou que la participació de les vies anaeròbiques resulta molt important en la gènesi energètica, per la qual cosa la durada i l’activitat realitzada durant la pausa, junt amb la determinada ingesta d’alguns nutrients immediatament després de finalitzar la sessió d’entrenament, afavoreixen una resíntesi més ràpida de determinats substrats energètics desgastats durant l’exercici i accelera la recuperació entre les diferents sèries i entre sessions d’entrenament, la qual cosa possibilita un major potencial de rendiment.

Paraules clau: fatiga, gimnàstica artística, lactat, preparació biològica, recuperació, vies energètiques.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2005