Anàlisi de la cadena cinemàtica del drag-flick

Cristina López de Subijana Hernández

Raquel De Antonio

Pablo González Frutos

Enrique Navarro

*Correspondència: Cristina López de Subijana Hernández c.lopezdesubijana@upm.es

Idioma de l’original

Citació

López De Subijana Hernández, C., De Antonio, R., González Frutos, P., & Navarro Cabello, E. (2011). Analysis of the Kinematic Chain in a Drag Flick. Apunts. Educación Física y Deportes, 104, 106-113. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/2).104.11

516Visites

Resum

El penal córner és una de les jugades més importants de l’hoquei sobre herba. El drag-flick és la tècnica de xut més eficaç en les
jugades de penal córner (McLaughin, 1997). Els objectius d’aquest estudi van ser descriure els paràmetres cinemàtics del drag-flick
en jugadors de l’àmbit internacional i analitzar les diferències intergènere. Tretze subjectes, un model, sis homes i sis dones van ser
la mostra. El sistema de captura automàtic VICON va enregistrar vint llançaments de cada jugador amb una freqüència de mostreig
de 250 Hz. Les velocitats màximes dels malucs, les espatlles, l’empunyadura i la pala de l’estic van ser superiors (p < 0,01) en el
model que en ambdós grups de gènere. La distància relativa del doble recolzament final va ser inferior (p < 0,01) en el grup de les
dones. Per mitjà de la comparació estadística del model amb tots dos grups de gènere, s’han pogut determinar les claus d’aquest gest
tècnic, que es fa amb un ampli doble recolzament final, un moviment explosiu de malucs i espatlles, i finalment un moviment cap
enrere de la pala abans d’aplicar-li l’acceleració final.

Paraules clau: biomecánica, hoquei, llançaments, patró.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 20 de setembre de 2009

Acceptat: 14 de gener de 2010

Publicat: 1 d'abril de 2011