Anàlisi comparativa de la fase ofensiva entre els equips medallistes en els campionats absoluts d’handbol masculí d’Europa i Àsia

Manuel Montoya Fernández

*Correspondència: Manuel Montoya Fernández manolomontoya9@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Montoya Fernández, M. (2015). Comparative Analysis of the Offensive Phase between the Medalist Teams at Men’s Handball Championships in Europe and Asia. Apunts. Educación Física y Deportes, 122, 7-20. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.01

496Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser determinar si hi va haver diferències estadísticament significatives en la fase ofensiva entre els tres primers equips nacionals classificats en el Campionat Absolut d’Europa (ECh) i els tres primers equips nacionals classificats en el Campionat Absolut d’Àsia (ACh) d’handbol masculí celebrats, ambdós, el 2014. La investigació es va centrar en una anàlisi quantitativa que va comparar les fases d’atac (posicional i contraatac), les zones en què van acabar els atacs (9 m, 6 m, 7 m i extrem) i l’efectivitat ofensiva d’aquests equips. Les dades van ser registrades mitjançant els programaris específics dissenyats a l’efecte concretament el PHMS. Pictorial Handball Match Statistics IHF Official (ACh) i el Swiss Timing Handball EURO (ECh).
Les conclusions d’aquesta investigació confirmen l’existència de diferències estadísticament significatives (p<0,05) entre els grups d’estudi en les accions executades des de les zones de finalització de 9 m, de 6 m i d’extrem tant pel que fa a llançaments com a gols aconseguits, així com en la categoria de llançaments de 7 m. Així mateix, es va comprovar l’existència de diferències de significància estadística quant a l’efectivitat d’ambdós grups en els percentatges obtinguts corresponents a les zones de 9 m i de 6 m.

Paraules clau: campionats continentals, efectivitat, estadística, Handbol.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 23 d'abril de 2014

Acceptat: 3 de desembre de 2014

Publicat: 1 d'octubre de 2015