Anàlisi bibliomètrica, temàtica i ideològica de la revista d’estudis esportiu Citius, Altius, Fortius (1959-1976)

María Perrino Peña

*Correspondència: María Perrino Peña mperp@unileon.es

Idioma de l’original

Citació

Perrino Peña, M. (2016). José Martí-inspired Humanistic Education Strategy in Physical Education Degree Programmes. Apunts. Educación Física y Deportes, 125, 119.

413Visites

Resum

La recerca ofereix un coneixement detallat de la revista Citius, Altius, Fortius (1959-1976). Sent l’objectiu principal de la tesi el desvetllament de l’orientació ideològica de la revista, es va procedir a l’organització i classificació del material bibliogràfic mitjançant la creació d’un repertori temàtic organitzat en categories en tres nivells de concreció (disciplina, tema i paraules clau). Singularment, es van analitzar les concepcions relatives a les diverses categories de la cultura física, l’educació física i l’esport. Es van reflectir els principals eixos temàtics que caracteritzen la línia editorial, diferenciant tres etapes editorials amb subtils variacions temàtiques.

Paraules clau: Altius, anàlisi documental, anàlisi ideològica, cultura fisicoesportiva, Fortius (1959-1976), humanisme pedagògic-esportiu, revista Citius.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2016

Data de lectura: 30 de juliol de 2014