Adolescència, esport i creixement personal

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

460Visites

Resum

Els adolescents són un grup de la població complex i difícil, a causa dels canvis profunds que experimenten i pels reptes i pressions que s’acosten, ja que no tenen prou maduresa i autonomia, però que posseeixen una gran sensibilitat i energia, encara que condicionades per una inestabilitat emocional constant. Sovint, l’adolescència ha estat mal interpretada i pitjor resolta pels adults, en els processos socials i educatius que s’han articulat per al seu correcte desenvolupament cap a la recerca de la maduresa autònoma. Els adolescents, en el procés de transició que descabdellen des de l’etapa infantil fins arribar a l’etapa adulta, se senten sovint incompresos, insegurs i insatisfets, cosa que podem reconèixer per l’abandonament de bons hàbits i activitats i per l’adquisició d’altres conductes, sovint rebutjables, amb caràcter d’autoafirmació, que suposen un autèntic crit adreçat a progenitors, educadors i a la societat en general, per reclamar atenció i comprensió durant el seu creixement personal.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005